תקנון

בהתאם לחוק, ניתנת לך בזאת הזדמנות להודיע לחברת מיטאון אם אינך מעוניין לקבל דברי פרסומת באמצעים שונים ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעות SMS , פקסימיליה , דואר , חיוב טלפון אוטומטי וכיו"ב' ואף אם לא תודיע על סירובך לקבל פרסומת , תוכל בכל עת להסיר את פרטיך מרשימת התפוצה של החברה ו/או האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת קבלת דברי פרסומת. אישור לקבלת דברי פרסומת לגבי פרויקטים נדלן בארץ ובחול באמצעים שונים ובכלל זה באמצעות דואר אלקטרוני , הודעות SMS , פקסימיליה , דואר , חיוב טלפון אוטומטי וכיו"ב.

own the home meant for you

צור קשר